Trung cấp

Khóa học của Touya

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của SƠN

Vẽ một bức tranh background căn phòng với ánh nắng chiều được đặt trong phối cảnh 3 điểm tụ...

Trung cấp

Khóa học của Holmes

Hướng dẫn lên ý tưởng và tạo hình, cấu trúc các nhân vật, thiết kế item theo ngành nghề phong...

Trung cấp

Khóa học của Touya

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Thomas Iris Thanh

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Thomas Iris Thanh

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của SƠN

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của SƠN

Xây dựng một chân dung hoàn thiện từ cấu trúc và các bước lên màu chi tiết để mọi người...

Trung cấp

Khóa học của Holmes

Khai thác sâu hơn các loại phối cảnh, cách điệu người, xây dựng nhân vật và minh họa bức tranh...

+