Trung cấp

Khóa học của Zhang Tian

Khóa học giúp bạn modeling các nhân vật hoạt hình, các hình tượng 3D mang phong cách cá nhân...

Trung cấp

Khóa học của Touya

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của SƠN

Vẽ một bức tranh background căn phòng với ánh nắng chiều được đặt trong phối cảnh 3 điểm tụ...

Trung cấp

Khóa học của Zhang Tian

Khóa học hướng dẫn các cong cụ cơ bản nhất để modeling & render trong blender...

Trung cấp

Khóa học của Holmes

Hướng dẫn lên ý tưởng và tạo hình, cấu trúc các nhân vật, thiết kế item theo ngành nghề phong...

Trung cấp

Khóa học của Phương

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Phương

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Lê Ngọc Đô

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Lê Ngọc Đô

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

+