Trung cấp

Khóa học của Zhang Tian

Khóa học giúp bạn modeling các nhân vật hoạt hình, các hình tượng 3D mang phong cách cá nhân...

Trung cấp

Khóa học của Zhang Tian

Khóa học hướng dẫn các cong cụ cơ bản nhất để modeling & render trong blender...

Trung cấp

Khóa học của Lê Ngọc Đô

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Lê Ngọc Đô

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Đức Minh

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Đức Minh

Hướng dẫn bạn có kiến thức sâu hơn về màu sắc và ánh sáng, cách khai thác và vận dụng...

Trung cấp

Khóa học của Zhang Tian

Sau lớp cơ bản các bạn sẽ tìm hiểu cách để xây dựng các nhân vật mascot đáng iu và...

+